Chứng chỉ có thẩm quyền

Chứng nhận gạch năng lượng Trend kháng khuẩn 

Chứng nhận gạch năng lượng trends Giải phóng ion oxy âm

Bức xạ gạch năng lượng Trends

Báo cáo thử nghiệm: Báo cáo gạch năng lượng Trends

Báo cáo thử nghiệm: Báo cáo gạch năng lượng Zhuoyuan

Chứng nhận bằng sáng chế gạch năng lượng Trends

Ping An của Trung Quốc phát hành gạch năng lượng lành mạnh Trends

Thư bổ nhiệm cho Giáo sư Zhang Daning

Thư bổ nhiệm của Viện sĩ Shi Xuemin

Chứng nhận Rheinland (chứng nhận sản phẩm gốm kháng khuẩn

Giấy chứng nhận vệ sinh kháng khuẩn

Giấy chứng nhận thanh lọc formaldehyde

Báo cáo thử nghiệm của Trung tâm giám sát và kiểm tra chất lượng gốm sứ xây dựng quốc gia

Biểu tượng sức khỏe HiH