Gạch thẻ vân gỗ KT 12×24- 120409

Gạch cao cấp
Kích thước: 12*24 thùng 3 viên: 

Xuất xứ: Phật Sơn Trung Quốc
Hàng loại ưu

Tên sản phẩm: Gạch vân gỗ KT 12×24 xương đá đồng chất

Màu: Trắng
Số lượng tồn: 312.23